Syndyk sprzeda 1/16 udziału – budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w m. Sitno gmina Szczecinek

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Tomasza Klisowskiego – Sygn. akt: VII GUp 39/21 „of” – SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI 1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona … Czytaj dalej

Syndyk sprzeda – 1/2 udziału w budynku mieszkalnym przy ul. Wenedów w Darłowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego – Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” – SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności do ½ części gruntu przy ul. Wenedów 58 w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 333 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. … Czytaj dalej

syndyk sprzeda Budynek usługowy w centrum Darłowa, przy ul. Rynkowej 2D

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego – Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” – SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności gruntu przy ul. Rynkowej 2D w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o powierzchni 0,0272 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku usługowego o powierzchni użytkowej: 388,43 m2 dla … Czytaj dalej

UWAGA – Zmiana terminu – Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich w Koszalinie

Aktualizacja z dn. 29 lipca 2021r. UWAGA: NA 10-GO SIERPNIA 2021 PRZENIESIONO TERMIN PIERWSZEGO ROZPATRZENIA OFERT!   REGULAMIN SPRZEDAŻY½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich nr 19/4 w KoszalinieWCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Macieja Kapsy   Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., … Czytaj dalej