SPRZEDANE – Syndyk sprzeda z wolnej ręki telewizor i gramofon (OBNIŻKA)

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Witolda Martyniuka Sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości zgodnie z poniższym wykazem oraz warunkami sprzedaży   1. Telewizor Marki LG 47” – używany. Model: 47LB5800 – ZM. W zestawie z przewodem zasilającym i pilotem do TV – 500 zł. – SPRZEDANY!!! 2. Gramofon Gerrard GT 355p – używany – … Czytaj dalej SPRZEDANE – Syndyk sprzeda z wolnej ręki telewizor i gramofon (OBNIŻKA)

NIŻSZE CENY – KPBP Przemysłówka Koszalin – sprzeda nieruchomości niewykorzystywane do prowadzonej działalności

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z/s w Koszalinie sprzeda nieruchomości niewykorzystywane do prowadzonej działalności – przeznaczone na sprzedaż w ramach zatwierdzonego układu przez wierzycieli po obniżonych cenach 5-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy położony przy ul. Zwycięstwa 115 w Koszalinie o pow. 1.679 m2 hale produkcyjne i warsztatowe, pomieszczenia hurtowni i magazynowe, pomieszczenia … Czytaj dalej NIŻSZE CENY – KPBP Przemysłówka Koszalin – sprzeda nieruchomości niewykorzystywane do prowadzonej działalności

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie – drugie ogłoszenie – PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

syndyk masy upadłości ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących Upadłemu wobec dłużnika TESS POLSKA Sp. z o.o. na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 74/18 z dn. 16 stycznia 2018r. opatrzonego w klauzulę wykonalności – wartość przedmiotu sporu 5.842,50 zł wraz z: – odsetkami ustawowymi od … Czytaj dalej SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie – drugie ogłoszenie – PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

SYNDYK SPRZEDA – lokal mieszkalny nr 3 położony w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C. Pow. użytkowa 64,47 m2

 W I Ę C E J    P O D    N U M E R E M    T E L E F O N U   –  6 0 2 2 5 9 8 0 8 REGULAMIN SPRZEDAŻY Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 3 położony w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C. Powierzchnia użytkowa … Czytaj dalej SYNDYK SPRZEDA – lokal mieszkalny nr 3 położony w Polanowie przy ul. Młyńskiej 4C. Pow. użytkowa 64,47 m2

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie

syndyk masy upadłości ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących Upadłemu wobec dłużnika TESS POLSKA Sp. z o.o. na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 74/18 z dn. 16 stycznia 2018r. opatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 19 stycznia 2016r. – wartość przedmiotu sporu 5.842,50 zł wraz … Czytaj dalej SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI przysługujących ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. z siedzibą w Koszalinie

Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SPRZEDANE – sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Syndyk masy upadłości VACKU-PLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lulewiczkach 3 ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCIprzysługujących Upadłemu wobec dłużnika TOUT-EXPORT DOMINIQE AKL na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dn. 23 października 2015r., sygn. akt VGC-upr 623/13, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. … Czytaj dalej Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SPRZEDANE – sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Syndyk masy upadłości VACKU-PLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lulewiczkach 3 ogłasza SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCIprzysługujących Upadłemu wobec dłużnika TOUT-EXPORT DOMINIQE AKL na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dn. 23 października 2015r., sygn. akt VGC-upr 623/13, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. … Czytaj dalej Sprzedaż wierzytelności – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w Gąskach, gm. Mielno

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Kamila Faryny (Faryna) zam. w Koszalinie ogłasza SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI wchodzącej w skład masy upadłości: – ½ prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działce rolnej) o powierzchni 0,3169 ha, położonej w Gąskach, gm. Mielno, dla której prowadzona jest KW nr KO1K/00085031/9 o wartości udziału wg oszacowania biegłego na kwotę: 110.000 (sto dziesięć tysięcy) zł. Regulamin sprzedaży, … Czytaj dalej Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w Gąskach, gm. Mielno

Obniżka ASBUD Technika Grzewcza – Sprzedaż ruchomości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ASBUD Technika Grzewcza Kapsa, Łukasiewicz sp. j. w upadłości  Sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości zgodnie z poniższym wykazem oraz warunkami sprzedaży 1. Maszyny i urządzenia oraz elementy służące do wykonania robót i serwisu instalacji związanych z ciepłownictwem, kotłowni gazowych i olejowych oraz automatyzacji systemów grzewczych, i inne, w tym: … Czytaj dalej Obniżka ASBUD Technika Grzewcza – Sprzedaż ruchomości

Hotel Diva Spa

SYNYDK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI ZA 30 % WYCENY NIERUCHOMOŚĆ znajdującą się w budynku (Hotel Diva Spa), ul. Kościuszki 16 w Kołobrzegu – sala konferencyjna „Morskie Tango” o pow. 526,42 m2, (KW nr KO1L/00047507/0), na którą składa się: sala konferencyjna, pomieszczenie magazynu. Regulamin, oszacowanie oraz dokumentacja nieruchomości w której posiadaniu jest syndyk dostępna jest w biurze syndyka … Czytaj dalej Hotel Diva Spa