Syndyk sprzeda wierzytelność – kwota główna 49.518,10 zł, odsetki do dn. 25 kwietnia 2022r. (9.997,03zł) wraz z kosztami procesu, zastępstwa w egzekucji i nadania klauzuli (6.172,03zł)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI Sygn. akt: KO1K/GUp-s/32/2022 Działając jako syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Rezmera, (dalej: „upadły”), informuję, iż prowadzona jest sprzedaż wierzytelności przysługującej Pawłowi Rezmerowi, od osoby fizycznej wynikający z prawomocnego nakazu zapłaty z dn. 11 września 2020r. – sygn. akt VI Nc 3192/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dn. 27 … Czytaj dalej