SYNDYK

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

MEDIATOR

Biuro syndyka mieści się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 (II piętro), a prowadzi je syndyk / doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek.

Syndyk / doradca restrukturyzacyjny prowadzi postępowania upadłościowe na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy.

Ponadto jako mediator współpracuje z Ośrodkiem Mediacyjnym Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych.

NIERUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI

WIERZYTELNOŚCI

UPADŁOŚCI

NAJNOWSZE OFERTY