Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego mieści się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 (I piętro), a prowadzi je doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek.

Ponadto jako mediator współpracuje z Ośrodkiem Mediacyjnym Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.

NIERUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI

WIERZYTELNOŚCI

UPADŁOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Syndyk sprzeda 1/16 udziału – budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w m. Sitno gmina Szczecinek

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Tomasza Klisowskiego - Sygn. akt: VII GUp 39/21 „of” - SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI 1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1I/00005254/2 przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości: 15.930zł...
 • Syndyk sprzeda – 1/2 udziału w budynku mieszkalnym przy ul. Wenedów w Darłowie

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego - Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” - SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności do ½ części gruntu przy ul. Wenedów 58 w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 333 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 104,60 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy: 52,33 m2, dla którego prowadzona jest przez Sąd...
 • syndyk sprzeda Budynek usługowy w centrum Darłowa, przy ul. Rynkowej 2D

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego - Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” - SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności gruntu przy ul. Rynkowej 2D w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o powierzchni 0,0272 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku usługowego o powierzchni użytkowej: 388,43 m2 dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KO1K/00018694/4,...
 • UWAGA – Zmiana terminu – Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich w Koszalinie

  Aktualizacja z dn. 29 lipca 2021r.UWAGA: NA 10-GO SIERPNIA 2021 PRZENIESIONO TERMIN PIERWSZEGO ROZPATRZENIA OFERT! REGULAMIN SPRZEDAŻY½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich nr 19/4 w KoszalinieWCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Macieja Kapsy Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., poz. 498, z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż...
 • OBNIŻKA 1/2 wyceny – Syndyk masy upadłości Outkom sp. z o.o. Sp.K. w upadłości sprzeda ruchomości pogrupowane według poniższych kategorii

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCIOUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowiesprzeda z wolnej rękizgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży:UWAGA: PONIŻSZE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI. Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii:Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 22.500 zł.Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 13.000 zł.Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne: 1.484 poz. – 6.500 zł.Wyposażenie, drobny sprzęt (lampy, drukarki, wentylatory, zasilacze UPS, grzejniki, inne):...