Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego mieści się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 (I piętro), a prowadzi je doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek.

Ponadto jako mediator współpracuje z Ośrodkiem Mediacyjnym Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.

NIERUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI

WIERZYTELNOŚCI

UPADŁOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Syndyk sprzeda ruchomości z firmy zajmującej się obróbką metalu

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej Sprzeda z wolnej ręki ruchomości zgodnie z warunkami sprzedaży   Lp Nazwa składnika cena 1 Wycinarka plazmowo-gazowa NESSAP KOMBI, rok produkcji: 2008, nr PA-S45 100 000   zł 2 Walcarka C I 2050x10/14 100 000   zł 3 Frezarka uniwersalna FWA 31 nr fab. 01126 rok prod. 1961 waga 3800 kg 10 000   zł 4 Ciągnik Ursus C-330 VIN 74418 FMIT038 5 000   zł 5 Spawarka MasterTig AC/DC 2500W PULS KEMPPI KM 400W 10 000   zł 6 KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące z ramionami 4 metry 10 000   zł 7 KEMPER elektrostatyczne urządzenie filtrujące...
 • OBNIŻKA – Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich w Koszalinie

  Koszalin, 30 września 2021 r.   REGULAMIN SPRZEDAŻY½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich nr 19/4 w KoszalinieWCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Macieja Kapsy   Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., poz. 498,z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego prowadzona jest sprzedaż zgodnie z poniższymi warunkami.   I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI 1. prawo własności do ½ udziału w prawie własności do...
 • Syndyk sprzeda 1/16 udziału – budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w m. Sitno gmina Szczecinek

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Tomasza Klisowskiego - Sygn. akt: VII GUp 39/21 „of” - SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI 1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr KO1I/00005254/2 przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych o wartości: 15.930zł...
 • syndyk sprzeda Budynek usługowy w centrum Darłowa, przy ul. Rynkowej 2D

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego - Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” - SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności gruntu przy ul. Rynkowej 2D w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o powierzchni 0,0272 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku usługowego o powierzchni użytkowej: 388,43 m2 dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: KO1K/00018694/4,...
 • OBNIŻKA 1/2 wyceny – Syndyk masy upadłości Outkom sp. z o.o. Sp.K. w upadłości sprzeda ruchomości pogrupowane według poniższych kategorii

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCIOUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowiesprzeda z wolnej rękizgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży:UWAGA: PONIŻSZE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI. Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii:Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 22.500 zł.Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 13.000 zł.Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne: 1.484 poz. – 6.500 zł.Wyposażenie, drobny sprzęt (lampy, drukarki, wentylatory, zasilacze UPS, grzejniki, inne):...