Andrzej Piotrzkowski w restrukturyzacji

Andrzej Piotrzkowski w restrukturyzacji W dniu 5 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Andrzeja Piotrzkowskiego zam. w Starych Bielicach. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Bogumiła Gołąbka. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą VII GRp 2/20  Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego

Urszula Balińska – zatwierdzony układ

Urszula Balińska – zatwierdzony układ Z dniem 20 marca 2020r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Urszuli Balińskiej (sygn. akt. VII GRp 6/19) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Urszuli Balińskiej.

Grzegorz Brodowicz – zatwierdzony układ

Z dniem 28 marca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Grzegorza Brodowicza (sygn. akt. VII GRp 4/18) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Grzegorza Brodowicza.

Bogumiła Brodowicz – zatwierdzony układ

Z dniem 28 marca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Bogumiły Brodowicz (sygn. akt. VII GRp 4/18) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Bogumiły Brodowicz.

Michał Brodowicz – zatwierdzony układ

Z dniem 28 marca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Michała Brodowicza (sygn. akt. VII GRp 4/18) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Michała Brodowicza.