Urszula Balińska w restrukturyzacji

Urszula Balińska w restrukturyzacji W dniu 3 października 2019r. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Urszuli Balińskiej zam. w Koszalinie – sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Mariusza Dańczyszyna– nadzorcą sądowym wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą VII GRp 6/19  Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego

KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Koszalinie – zatwierdzony układ

Z dniem 20 czerwca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu postępowanie sanacyjne KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (sygn. akt. VII GRs 2/18) zostało zakończone, a zarządca Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.