Urszula Balińska – zatwierdzony układ

Urszula Balińska – zatwierdzony układ

Z dniem 20 marca 2020r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Urszuli Balińskiej (sygn. akt. VII GRp 6/19) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Urszuli Balińskiej.