Grzegorz Brodowicz – zatwierdzony układ

Z dniem 28 marca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu przyspieszone postępowanie układowe Grzegorza Brodowicza (sygn. akt. VII GRp 4/18) zostało zakończone, a nadzorca sądowy Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu Grzegorza Brodowicza.