Syndyk sprzeda ruchomości z firmy zajmującej się obróbką metalu

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej Sprzeda z wolnej ręki ruchomości zgodnie z warunkami sprzedaży   Lp Nazwa składnika cena 1 Wycinarka plazmowo-gazowa NESSAP KOMBI, rok produkcji: 2008, nr PA-S45 100 000   zł 2 Walcarka C I 2050×10/14 100 000   zł 3 Frezarka uniwersalna FWA 31 nr fab. 01126 rok prod. 1961 waga 3800 kg 10 000 … Czytaj dalej

OBNIŻKA – Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich w Koszalinie

Koszalin, 30 września 2021 r.   REGULAMIN SPRZEDAŻY½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrzesińskich nr 19/4 w KoszalinieWCHODZĄCYM W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI Macieja Kapsy   Zgodnie z art. 49111a Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., poz. 498,z późn. zm.) dokonano zawiadomienia o wyborze sposobu likwidacji składnika masy upadłości, na podstawie którego … Czytaj dalej

Syndyk sprzeda 1/16 udziału – budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym w m. Sitno gmina Szczecinek

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Tomasza Klisowskiego – Sygn. akt: VII GUp 39/21 „of” – SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI 1/16 części prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Sitno nr 2, o powierzchni 0,5466 ha, na działce nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 0111 Sitno oraz położonego na nim budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, dla którego prowadzona … Czytaj dalej

syndyk sprzeda Budynek usługowy w centrum Darłowa, przy ul. Rynkowej 2D

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Janusza Gostkowskiego – Sygn. akt: VII GUp 54/20 „of” – SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI prawo własności gruntu przy ul. Rynkowej 2D w Darłowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 499 o powierzchni 0,0272 ha w obrębie 10 miasta Darłowo i położonego na nim budynku usługowego o powierzchni użytkowej: 388,43 m2 dla … Czytaj dalej

OBNIŻKA 1/2 wyceny – Syndyk masy upadłości Outkom sp. z o.o. Sp.K. w upadłości sprzeda ruchomości pogrupowane według poniższych kategorii

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowie sprzeda z wolnej ręki zgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży: UWAGA: PONIŻSZE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.   Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii: Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 22.500 zł. Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 13.000 zł. … Czytaj dalej