POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Małgorzata Bujnowska w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Małgorzata Bujnowska w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie

W dniu 28 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej:

Małgorzata Bujnowska, zam. w Koszalinie

obejmującą likwidację majątku upadłego.

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 40/15 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330

e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl