POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Eugeniusz Bożewski w upadłości likwidacyjnej w Rusinowie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Eugeniusz Bożewski w upadłości likwidacyjnej w Rusinowie

W dniu 28 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość

Eugeniusza Bożewskiego, zam. w Rusinowie

obejmującą likwidację majątku upadłego.

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 75/15

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330

e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl