POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Łukasz Pilarski w upadłości likwidacyjnej w Rzeczycy Wielkiej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Łukasz Pilarski w upadłości likwidacyjnej w Rzeczycy Wielkiej

W dniu 23 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej:

Łukasz Pilarski, zam. w Rzeczycy Wielkiej

obejmującą likwidację majątku upadłego.

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 14/16 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330

e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl