Witold Martyniuk w upadłości

Witold Martyniuk w upadłości zamieszkały w Tychowie

W dniu13 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Witolda Martyniuka zam. w Tychowie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 5/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego