Bogusława Szadzek w upadłości

Bogusława Szadzek w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 29 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Bogusławy Szadzek zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 183/19 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego