Krystyna Noczyńska w upadłości

Krystyna Noczyńska w upadłości zamieszkała w Sianowie

W dniu 14 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Krystyny Noczyńskiej zam. w Sianowie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 7/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego