KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Koszalinie – zatwierdzony układ

Z dniem 20 czerwca 2019r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienie o zatwierdzeniu układu postępowanie sanacyjne KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (sygn. akt. VII GRs 2/18) zostało zakończone, a zarządca Bogumił Gołąbek objął funkcję nadzorcy wykonania układu KPBP „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.