ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE – Bogumiła Brodowicz w restrukturyzacji – zatwierdzony układ

W dniu 24 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bogumiły Brodowicz, zamieszkałej w m. Świdwinek – sygn. akt VII GRp 6/18.

Natomiast w dn. 19 października 2018r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postępowanie Bogumiły Brodowicz połączono z postępowaniem Grzegorza Brodowicza.

– sędzią-komisarzem połączonych postępowań wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– nadzorcą sądowym połączonych postępowań wyznaczono Bogumiła Gołąbka. 

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą sygn. akt VII GRp 4/18

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.