POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – zatwierdzony układ – uchylony układ – Włodzimierz Domżał w restrukturyzacji

Włodzimierz Domżał w restrukturyzacji

W dniu 7 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Włodzimierza Domżał, zamieszkałego w Biesiekierzu

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– nadzorcą sądowym wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie  prowadzone jest pod sygnaturą VII GRp 2/18

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

W dn. 20 lipca 2018r. uprawomocnił się układ zawarty w dn. 28 maja 2018r. podczas Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem, który został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy.

Postanowieniem z dn. 2 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy uchylił układ Włodzimierza Domżał zawarty z wierzycielami.