POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Elżbieta Wojniak w upadłości

Elżbieta Wojniak w upadłości zamieszkała w Darłowie

W dniu 7 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Elżbiety Wojniak, zam. w Darłowie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Mariusza Dańczyszyna

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 66/19 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego