ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE – Grzegorz Brodowicz w restrukturyzacji – zatwierdzony układ

Grzegorz Brodowicz w restrukturyzacji

W dniu 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Grzegorza Brodowicza, zamieszkałego w m. Świdwinek

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– nadzorcą sądowym wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie  prowadzone jest pod sygnaturą sygn. akt VII GRp 4/18

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.