POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Patrycja Żywicka w upadłości zamieszkała w Koszalinie

Patrycja Żywiecka w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Patrycji Żywickiej, zam. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 60/18 „of”
Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy