POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – zatwierdzony układ – Michał Brodowicz w restrukturyzacji

Michał Brodowicz w restrukturyzacji

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postanowieniem otworzył przyspieszone postępowanie układowe Michała Brodowicza, zamieszkałego w m. Świdwinek, – sygn. akt VII GRp 5/18.

Natomiast w dn. 29 października 2018r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy postępowanie Michała Brodowicza połączono z postępowaniem Grzegorza Brodowicza i Bogumiły Brodowicz.

– sędzią-komisarzem połączonych postępowań wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– nadzorcą sądowym połączonych postępowań wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie  prowadzone jest pod sygnaturą sygn. akt VII GRp 4/18

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.