POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Grażyna Golańska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

Grażyna Golańska w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 8 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Grażyny Golańskiej, zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego.

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 1/18 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy