POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Ludmiła Janusewicz-Kuriata w upadłości

Ludmiła Janusewicz-Kuriata w upadłości zamieszkała w Koszalinie

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej: Ludmiły Janusewicz-Kuriaty, zam. w Koszalinie obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 106/19 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego