POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Kamil Faryna w upadłości zamieszkały w Koszalinie

Kamil Faryna w upadłości zamieszkały w KoszalinieW dniu 12 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej : Kamila Faryny, zam. w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłego

– sędzią-komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

– syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 78/17 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy