ZARZĄDCA SPRZEDA – samochód osobowy volkswagen caddy maxi 2008r. przebieg 392 500km

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA:

samochód osobowy volkswagen, model caddy maxi, rok produkcji 2008 (data pierwszej rejestracji 26.06.2008), pojemność 1.900 cm3, nr VIN WV2ZZZ2KZ9X012025, nr rej. ZSD30160, przebieg ok. 392 500km – UŻYWANY – odbiór osobisty w Świdwinie. Cena 12.300zł  do negocjacji!

Badanie techniczne nieważne od 10.06.2022r.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: stan techniczny dobry, samochód był regularnie naprawiany, jest sprawny

Właścicielem ruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail, gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez zarządcę. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez zarządcę. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

Zarządca rozpatruje oferty na bieżąco.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Zarządca nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Zarządca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert!