ZARZĄDCA SPRZEDA – lokal mieszkalny o pow. 79,81 m2 z pomieszczeniem użytkowym o pow. 7,32m2, w Świdwinie

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA:

prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 79,81 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,32 m2 położonego w Świdwinie przy ul. gen. bryg. J. Bartoszcze 1 na działce nr 3/205 obrębie 3 miasta Świdwin. KW – KO2B/00022429/5

Właścicielem nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/1kTand_YawSaDFuQTW4FcNdPsG590jidV/view?usp=sharing

Link do aukcji na portalu otodom:

Wszelkie informacje na temat nieruchomości i regulamin sprzedaży, dostępne są w Kancelarii Syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.