Aleksander Tymoszuk w upadłości

Aleksander Tymoszuk w upadłości zamieszkały w Sławnie

W dniu 3 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Aleksandra Tymoszuka zam. w Sławnie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., poz. 498, z późn. zm.).

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 110/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego