POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Jan Brudecki w upadłości

Jan Brudecki w upadłości zamieszkały w Sianowie

W dniu 16 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jana Brudeckiego zam. w Sianowie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019r., poz. 498, z późn. zm.).

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 116/20 „of” 

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego