Krzysztof Krawczyk w upadłości

Krzysztof Krawczyk w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 21 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość: Krzysztofa Krawczyka zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-zostanie wyznaczony sędzia do wykonania określonych czynności, do którego będą stosowane odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego – komisarza

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VI GUp 18/22 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego