ZARZĄDCA SPRZEDA – nieużywany dwukondygnacyjny budynek magazynowy o pow. użytkowej 864,3 m2, o wartości rynkowej 578 800 zł, położony w Świdwinie przy ul. 3 marca 18C

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Świdwinie przy ul. 3 marca 18C, stanowiącą prawo wieczystego użytkowania gruntu do 20.10.2096 r. działki 41/3 obręb 0009 Świdwin, o obszarze 554m2, zabudowanego dwukondygnacyjnym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 864,3 m2. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 578 800 zł

Grunt jest własnością Miasta i Gminy Świdwin, w wieczystym użytkowaniu właściciela zabudowy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji – KW KO2B/00017384/9

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/1rLdGMLbRAJIqB2ZnfRTAlPnlm06vjtrk/view?usp=sharing

Link do aukcji na portalu otodom: https://www.otodom.pl/pl/oferta/zarzadca-sprzeda-dwukondygnacyjny-bud-magazynowy-ID4gMxi.html

Wszelkie informacje na temat nieruchomości i regulamin sprzedaży, dostępne są w Kancelarii Syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.