ZARZĄDCA SPRZEDA – nieużywany zakład produkcyjny z infrastrukturą techniczną i magazynową, położony w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 47, o wartości rynkowej 8 874 100 zł

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 Sygn. akt: VII GRs 5/21

SPRZEDA:

nieruchomość zabudowaną położoną w Świdwinie przy ulicy Szczecińskiej 47, stanowiącą prawo własności gruntu działki 12/1 obręb 0015 Świdwin o obszarze 19.203 m2, zabudowaną kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową i wolnostojącą portiernią oraz infrastrukturą techniczną. KW – KO2B/00007988/0

Nieruchomość jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Fleisch Mannschaft Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt: VII GR 6/21

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 8 874 100 zł

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości oferenci winni składać do kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego na adres: ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin, lub przesyłać na skrzynkę e-mail (syndyk@upadlosci.info.pl), gdzie zastrzega się konieczność dostarczenia oryginalnie podpisanej oferty w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni od dnia przesłania oferty w formie elektronicznej.

Link do operatu szacunkowego nieruchomości: https://drive.google.com/file/d/17AtxLUZGBPSubWyxr46ew3YD9xa6ci1K/view?usp=sharing

Link do aukcji w portalu otodom: https://www.otodom.pl/pl/oferta/zarzadca-sprzeda-zaklad-produkcyjny-z-wyposazeniem-ID4gMHV.html

Wszelkie informacje na temat nieruchomości i regulamin sprzedaży, dostępne są w Kancelarii Syndyka oraz pod numerem telefonu 502742330.

Zarządca zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.