POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Julian Stryjewski w upadłości

Julian Stryjewski w upadłości zamieszkały w Sławnie

W dniu 7 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Juliana Stryjewskiego, zamieszkałego w Sławnie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Mariusza Dańczyszyna 

-syndykime wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 218/20 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego