SPRZEDANE – OBNIŻKA – syndyk sprzeda – Wiatrówka GAMO Magnum 3000 16J z lunetą – 700 złotych

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej

Sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości zgodnie z warunkami sprzedaży

 

Wiatrówka GAMO Magnum 3000 16J z lunetą, s/n 04-1C-302231-06 (kilka tarcz, niepełna puszka śrutu) – UŻYWANA – 700 zł – tylko odbiór osobisty w Koszalinie

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (943448739, 502742330).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.