Krzysztof Wojcieszek w upadłości

Krzysztof Wojcieszek w upadłości zamieszkały w Sławnie

W dniu 24 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Krzysztofa Wojcieszka zamieszkałego w Sławnie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono Mariusza Dańczyszyna

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 55/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego