Nadzorca układu prowadzi sprzedaż nieruchomości przy ul. Lubuszan w Koszalinie!

Nadzorca układu w postępowaniu o Zatwierdzenie Układu 
prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne 
wspólnie z dłużnikiem tj. spółką DYWIT Sp. z o.o. sprzeda: 

atrakcyjną i dochodową nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 0,9012 ha 
zabudowaną budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.311,63 m2 

położoną przy ul. Lubuszan 7 w Koszalinie (planowany jest również dojazd od ul. Polan 8-16)

NIERUCHOMOŚĆ WYCENIONA NA WARTOŚĆ: 5.422.400 złotych NETTO 
(pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) 
CENA OFERTOWA TO NATOMIAST 4.000.000 złotych NETTO – DO NEGOCJACJI!
(cztery miliony złotych) 

                                                                                                                                                                                                               

Opis nieruchomości: 

 • Nieruchomość położona w Koszalinie przy ul. Lubuszan 7 oraz ul. Polan 8-16

 • prawo własności związane z użytkowaniem wieczystym:
  – nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni 1.311,63 m2, dz. 25/1 (o powierzchni 0,5794 ha) obr. 23 KW nr KO1K/00024736/6,
  – dz. nr 25/2 (o pow. 0,1609 ha) i 25/3 (o pow. 0,1609 ha) obr. 23, KW nr KO1K/00076105/3.

 • atrakcyjne ujęcie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Koszalin
  – z kontekście przyszłego zagospodarowania od strony ul. Połczyńskiej i Polan;

 • nieruchomość dochodowa
  – wykorzystanie powierzchni o pow. ok. 800 m2 pow. użytkowej
                    – obecnie ok. 18 tys. zł miesięcznego przychodu, możliwe zwiększenie do co najmniej 30 tys. zł, przy obecnym charakterze nieruchomości

 • wyposażona w instalację fotowoltaiczną (z 2022 roku) o mocy 39 KW;

 • możliwość szybkiego poszerzenia powierzchni najmu o dodatkowe ok. 250 m2 – cena uwzględnia halę stalową wraz z podbudową.

                                                                                                                                                                                                               

W PRZYPADKU SZYBKIEJ TRANSAKCJI MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY!