SPRZEDANE Zarządca sprzeda – działki budowlane z pozwoleniem na budowę w Łazach, pow. koszaliński

ZARZĄDCA AGROBUD sp. z o.o. w restrukturyzacji
sprzeda z wolnej ręki poniższe nieruchomości niewykorzystywane do działalności gospodarczej.

– Nieruchomość gruntowa – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łazy, działka nr 103/2, obręb nr 0024 Łazy, o powierzchni 0,3790 ha, opisanej w KW nr KO1K/00033077/4,
oraz
– Nieruchomość gruntowa – prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łazy, działka nr 102,  obręb nr 0024 Łazy, o powierzchni 0,7619 ha, opisanej w KW nr KO1K/00036034/2.
 
NIERUCHOMOŚCI RAZEM ZA CENĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 3.000.000 (trzy miliony) złotych netto.
 
Na nieruchomościach możliwa jest realizacja inwestycji zgodnie z projektem i w oparciu o aktywne pozwolenie na budowę.
 
Możliwa również zmiana zakresu inwestycji oraz zwiększenie Powierzchni Użytkowej Mieszkalnej – w zależności od koncepcji inwestora.
 

*dokumentacja projektowa (w tym pozwolenie na budowę) do wglądu.

Oferta sprzedaży dostępna także na: http://agrobud-nieruchomosci.eu/gotowe-projekty/

Podstawowa dokumentacja dostępna pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1ecD5PaiBpIx5wZ7GnSYpyqRRyWd9xG2U?usp=sharing