SPRZEDANE – Syndyk masy upadłości sprzeda samochód osobowy – MAZDA 6 2004 r. za 1.500 zł

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

sygn. akt: GD1G/GUp-s/848/2023

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI:

 • samochód osobowy Mazda 6
 • rok produkcji 2004
 • pojemność 1999 cm3
 • benzyna + LPG (zbiornik gazu do wymiany)
 • nr VIN JMZGY19F251194629
 • nr. rej.: GS 3570C
 • przebieg 324.532 km
 • UŻYWANY – liczne ślady użytkowania:
  – liczna korozja widoczna na zdjęciach
  – tapicerka siedzenia kierowcy do wymiany
  – brak ważnego badania technicznego samochodu
  – zbiornik gazu do wymiany.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. 50*****30

                                                                                                                                                                                                                                    

Syndyk rozpatruje oferty na bieżąco.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: pojazd użytkowany, stan widoczny na zdjęciach.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert! 🙂