SYNDYK masy upadłości sprzeda asortyment cmentarny ZA NAJWYŻEJ ZAOFEROWANĄ CENĘ!

Syndyk masy upadłości

Katarzyny Ładziejewskiej

sygn. akt: KO1K/GUp/60/2023

sprzeda z wolnej ręki ruchomości

w kategorii asortymentu cmentarnego 

ZA NAJWYŻEJ ZAOFEROWANĄ CENĘ!

L.p. NAZWA PRZEDMIOTUCENA PRZED OBNIŻKĄ  
1.Metalowa ozdoba nagrobkowa w kształcie pióra                                           1 200,00 zł                                             
2.Rzeźba z granitu w kształcie Madonny, wysokość : 130 cm                                           6 000,00 zł                                        
3.Rzeźba z granitu w kształcie Anioła, wysokość : 40 cm                                           3 500,00 zł                                          
4.Płyta granitowa Holland oraz Gris Cadalso 100×200 cm                                           1 800,00 zł                                        
5.Ozdoby nagrobkowe w kształcie krzyży – komplet 74 szt.                                         23 240,00 zł                                      
6.Ozdoby nagrobkowe – ramki – komplet 19 szt.                                           3 630,00 zł                                   
7.Ozdoby nagrobkowe w kształcie róży – komplet 8 szt.                                           2 110,00 zł                                          
8.Ozdoby nagrobkowe w kształcie Jezusa Chrystusa – komplet 14 szt.                                           3 260,00 zł                                     
9.Czarny nagrobek z granitu w kształcie urny z tablicą                                           4 900,00 zł                                         
10.Pojedynczy nagrobek z figurką w kształcie Madonny, zielony, na obłożeniu SPRZEDANE                                          8 000,00 zł                                  
11.Granitowy nagrobek w jasnych i ciemnych kolorach                                           9 000,00 zł                                   
12.Granitowy nagrobek – grube belki                                           8 000,00 zł                                 
13.Granitowy czerwony nagrobek w kształcie urny z tablicą                                           2 400,00 zł                                   
14.Granitowy nagrobek pojedynczy z kamienia Wiskorat White + Indian Bleak SPRZEDANE                                          5 150,00 zł                       
15.Granitowy nagrobek pojedynczy z nakładką i rzeźbą, jasny                                           3 000,00 zł                                             
16.Granitowy nagrobek pojedynczy z krzyżem SPRZEDANE5 900,00 zł             
17.Granitowy nagrobek pojedynczy, Hallandia SPRZEDANE5 000,00 zł               
18.Ozdoby nagrobkowe – komplet 8 szt.                                           3 660,00 zł                                         
19.Ozdoba nagrobkowa w kształcie kalii, duża                                              750,00 zł                                          
20.Ozdoby nagrobkowe w kształcie głowy Jezusa Chrystusa – komplet 2 szt.                                              450,00 zł                                     
21.Złota ozdoba nagrobkowa w kształcie Anioła, wysokość 20 cm,                                              180,00 zł                               
22.Ozdoby nagrobkowe – wazony i wkłady – komplet 29 szt.                                           4 770,00 zł                                
23.Misa granitowa – komplet 3 szt.                                           1 300,00 zł                            
24.Srebrna blacha stojąca, wysokość 25 cm                                              150,00 zł                              
25.Granitowa ozdoba nagrobkowa w kształcie serca, czarna                                              150,00 zł                                
26.Dekle granitowe – zestaw 6 szt.                                              360,00 zł                               
27.Skrzynka z pozostałościami/odpadami                                              100,00 zł                            
28.Okrągły stolik z marmuru                                           1 500,00 zł                                             
29.Prostokątny stolik z marmuru                                           3 000,00 zł                                             

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel.: 502-742-330.

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:
syndyk masy upadłości Katarzyny Ładziejewskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro) w Koszalinie. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT! 🙂