SPRZEDANE – syndyk sprzeda – samochód osobowy – Mercedes-Benz A-Klasa – 2001 rok produkcji za 3.000 zł

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Bogusława Oborzyńskiego

sygn. akt: GD1G/GUp-s/908/2023

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI:

samochód osobowy Mercedes-Benz, A-Klasa, rok produkcji 2001, pojemność 1,598cm3 – benzyna, nr VIN WBD1681331J685244, nr rej. GSL 30438, przebieg ok. 213.676 km – UŻYWANY – odbiór osobisty w Łosinie k/Słupska.

Ważna polisa OC (do 5.11.2023r.) i przegląd (do 7.11.2023r.)!

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. 502742330

Syndyk rozpatruje oferty na bieżąco.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: pojazd użytkowany, stan widoczny na zdjęciach.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert!