OKAZJA! Syndyk masy upadłości Katarzyny Ładziejewskiej, sprzeda z wolnej ręki ZA NAJWYŻEJ ZAOFEROWANĄ CENĘ asortyment podzielony na kategorie

Syndyk masy upadłości

Katarzyny Ładziejewskiej

sygn. akt: KO1K/GUp/60/2023

sprzeda z wolnej ręki ruchomości

ZA NAJWYŻEJ ZAOFEROWANĄ CENĘ z kategorii:

 asortyment cmentarny
(nagrobki, obrazy, rzeźby, ozdoby, stoliki)

(pozycje nr 2-31 w spisie)

Lp.

Nr składnika ze spisu inwentarza

Nazwa składnika

Wartość oszacowania w złotych

 

  
  

1

1,1

Wyposażenie biura – komplet

1 410,00

 

  

SPRZEDANE

  

2

1,2

Metalowa ozdoba nagrobkowa w kształcie pióra

1 200,00

 

  
   

3

1,3

Rzeźba z granitu w kształcie Madonny, wysokość: 130 cm

6 000,00

 

  
   

4

1,4

Rzeźba z granitu w kształcie Anioła, wysokość: 40 cm

3 500,00

 

  
   

5

1,5

Płyta granitowa Holland oraz Gris Cadalso 100×200 cm

1 800,00

 

  
   

6

1,6

Ozdoby nagrobkowe w kształcie krzyży – komplet 74 szt.

23 240,00

 

  
   

7

1,7

Ozdoby nagrobkowe – ramki – komplet 19 szt.

3 630,00

 

  
   

8

1,8

Ozdoby nagrobkowe w kształcie róży – komplet 8 szt.

2 110,00

 

  
   

9

1,9

Ozdoby nagrobkowe w kształcie Jezusa Chrystusa – komplet 14 szt.

3 260,00

 

  
   

10

1,10

Czarny nagrobek z granitu w kształcie urny z tablicą

4 900,00

 

  
   

11

1,11

Pojedynczy nagrobek z figurką w kształcie Madonny, zielony, na obłożeniu

8 000,00

 

  
SPRZEDANE  

12

1,12

Granitowy nagrobek w jasnych i ciemnych kolorach

9 000,00

 

  
   

13

1,13

Granitowy nagrobek – grube belki

8 000,00

 

  
   

14

1,14

Granitowy czerwony nagrobek w kształcie urny z tablicą

2 400,00

 

  
   

15

1,15

Granitowy nagrobek pojedynczy z kamienia Wiskorat White + Indian Bleak

5 150,00

 

  

SPRZEDANE

  

16

1,16

Granitowy nagrobek pojedynczy z nakładką i rzeźbą, jasny

3 000,00

 

  
   

17

1,17

Granitowy nagrobek pojedynczy z krzyżem

5 900,00

 

  

SPRZEDANE

  

18

1,18

Granitowy nagrobek pojedynczy, Hallandia

5 000,00

 

  

SPRZEDANE

  

19

1,19

Ozdoby nagrobkowe – komplet 8 szt.

3 660,00

 

  
   

20

1,20

Ozdoba nagrobkowa w kształcie kalii, duża

750,00

 

  
   

21

1,21

Ozdoby nagrobkowe w kształcie głowy Jezusa Chrystusa – komplet 2 szt.

450,00

 

  
   

22

1,22

Złota ozdoba nagrobkowa w kształcie Anioła, wysokość 20 cm,

180,00

 

  
   

23

1,23

Ozdoby nagrobkowe – wazony i wkłady – komplet 29 szt.

4 770,00

 

  
   

24

1,24

Misa granitowa – komplet 3 szt.

1 300,00

 

  
   

25

1,25

Srebrna blacha stojąca, wysokość́ 25 cm

150,00

 

  
   

26

1,26

Granitowa ozdoba nagrobkowa w kształcie serca, czarna

150,00

 

  
   

27

1,27

Dekle granitowe – zestaw 6 szt.

360,00

 

  
   

28

1,28

Skrzynka z pozostałościami/odpadami

100,00

 

  
   

29

1,28

Obraz na płycie granitowej

4 800,00

 

  
   

30

1,30

Okrągły stolik z marmuru

1 500,00

 

  
   

31

1,31

Prostokątny stolik z marmuru

1 500,00

 

  
   

38

1,38

Futro Gabriel Gerard Seweryn

3 000,00

 

  
SPRZEDANE  

 

 

 

 

 

  

 

 

RAZEM

120 170,00

 

  

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (502742330).

Na życzenie możliwość przesłania zdjęć ruchomości!

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres:
syndyk masy upadłości Katarzyny Ładziejewskiej,
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: ul. Piłsudskiego 6 (I piętro) w Koszalinie. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

PODSTAWOWE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 🙂