POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Maciej Adamowski w upadłości

Maciej Adamowski w upadłości zamieszkały w Koszalinie

W dniu 19 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Macieja Adamowskiego zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 70/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego