Magdalena Załomska w upadłości

Magdalena Załomska w upadłości zamieszkały w Białogardzie

W dniu 12 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Magdaleny Załomskiej zamieszkałej w Białogardzie, nie prowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłej

W związku w powyższym:

-sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dziadczyka

-syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 213/21 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330 lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego