Krzysztof Krawczyk w upadłości

Krzysztof Krawczyk w upadłości zamieszkały w Koszalinie W dniu 21 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość: Krzysztofa Krawczyka zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego W związku w powyższym: -zostanie wyznaczony sędzia do wykonania określonych czynności, do którego będą stosowane odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego … Dowiedz się więcej

ZARZĄDCA SPRZEDA – maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego z przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją przypraw, o wartości rynkowej 1 289 900 zł

Zarządca PPH Fleisch Mannschaft Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji Sygn. akt: VII GRs 5/21 SPRZEDA: maszyny i urządzenia jako środki trwałe przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją przypraw, o wartości oszacowanej na 1 289 000zł. Informacje dotyczące sprzedawanych ruchomości zawarte są w operacie szacunkowym, do którego link podany został poniżej. Właścicielem ruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Fleisch … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Urszula Romejko w upadłości

Urszula Romejko w upadłości zamieszkała w Sławnie W dniu 8 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Urszuli Romejko zamieszkałej w Sławnie, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Robert Bońkowski w upadłości

Robert Bońkowski w upadłości zamieszkały w Koszalinie W dniu 8 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Roberta Bońkowskiego zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Maria Kąpała w upadłości

Maria Kąpała w upadłości zamieszkała w Koszalinie W dniu 4 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Marii Kąpały zamieszkałej w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Małgorzata Pilarska w upadłości

Małgorzata Pilarska w upadłości zamieszkała w Koszalinie W dniu 13 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Małgorzaty Pilarskiej zamieszkałej w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Agnieszka Iwańczyk w upadłości

Agnieszka Iwańczyk w upadłości zamieszkała w Kołobrzegu W dniu 16 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszki Iwańczyk zamieszkałej w Kołobrzegu, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Agnieszka Mackiewicz w upadłości

Agnieszka Mackiewicz w upadłości zamieszkała w Koszalinie W dniu 4 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszki Mackiewicz zamieszkałej w Koszalinie, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Maciej Adamowski w upadłości

Maciej Adamowski w upadłości zamieszkały w Koszalinie W dniu 19 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość: Macieja Adamowskiego zamieszkałego w Koszalinie, nie prowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą … Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Angelika Jóźwiak w upadłości

Angelika Jóźwiak w upadłości zamieszkała w Dadzewie W dniu 25 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: Angeliki Jóźwiak zamieszkałej w Dadzewie, obejmującą likwidację majątku upadłej W związku w powyższym: -sędzią komisarzem wyznaczono SSR Pawła Dańczyszyna -syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod … Dowiedz się więcej