Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego mieści się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, a prowadzi je licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Bogumił Gołąbek – nr licencji 738.

Doradca restrukturyzacyjny prowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy.

Ponadto jako mediator współpracuje z Ośrodkiem Mediacyjnym Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych.

Na przedmiotowej stronie internetowej zamieczane są inforamcje dotyczące bieżącej działalności kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego i prowadzonych postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w tym przede wszystkim sprzedaży nieruchomości i ruchomości oraz wierzytelności wchodzących w skład obsługiwanych mas upadłości.

Zapraszamy do odwiedzin portalu w celu uzyskania bieżących informacji o prowadzonych postępowaniach oraz przeglądania aktualnych ofert.

Zapraszamy do współpracy!

NIERUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI

WIERZYTELNOŚCI

UPADŁOŚCI