OBNIŻKA 1/2 wyceny – Syndyk masy upadłości Outkom sp. z o.o. Sp.K. w upadłości sprzeda ruchomości pogrupowane według poniższych kategorii

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowie

sprzeda z wolnej ręki

zgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży:

UWAGA: PONIŻSZE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.


Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii:

1.    Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 45.000 zł.

2.    Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 26.000 zł.

3.    Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne: 1.484 poz. – 13.000 zł.

4.    Wyposażenie, drobny sprzęt (lampy, drukarki, wentylatory, zasilacze UPS, grzejniki, inne): 86 poz. – 13.000 zł.

5.    Dziecięce (zabawki, ubranka dziecięce, gry, foteliki samochodowe, inne): 65 poz. – 2.500 zł.

6.    Regały, meble biurowe (biurka, fotele, inne): 36 poz. – 7.000 zł.

7.    Fotograficzne (lampy, softbox-y, statywy, inne): 13 poz. – 6.000 zł.

8.    Zegarki, smartwach, opaski sportowe: 26 poz. – 9.500 zł.

9.    Artykuły samochodowe (części, kamery, łańcuchy): 5 poz. – 1.300 zł.

UWAGA: Podane ceny są cenami brutto – zawierają 23% podatku VAT.

Szczegółowe informacje, zestawienia ze zdjęciami oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w kancelarii syndyka oraz pod numerem tel. (502742330).

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do kancelarii syndyka na adres: syndyk masy upadłości OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl. Dopuszcza się złożenie oferty zarówno na poszczególne pozycje, jak i na całość.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. W przypadku braku akceptacji oferty przez sędziego-komisarza syndyk niezwłocznie dokona zwrotu środków oferentowi.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Konikowo 63, gm. Świeszyno (woj. zachodniopomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa faktura lub paragon.

 

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

UWAGA: oferta wybrana przez syndyka musi zostać zaakceptowana przez sędziego-komisarza przedmiotowego postępowania upadłościowego od czego syndyk uzależnia związanie z ofertą.