OBNIŻKA 1/4 wyceny – Syndyk masy upadłości Outkom sp. z o.o. Sp.K. w upadłości sprzeda ruchomości pogrupowane według poniższych kategorii

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Konikowie

sprzeda z wolnej ręki

zgodnie z poniższymi warunkami sprzedaży:

UWAGA: PONIŻSZE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.

 

Ruchomości pogrupowano według poniższych kategorii:

  1. Komputerowe, sieciowe, różne: 2.559 pozycji, w cenie ryczałtowej 22.500 zł.
  2. Audio (słuchawki, głośniki, radia, i inne): 386 poz. – 13.000 zł.
  3. Telefony, akcesoria, ładowarki, kable, zasilacze, etui, zabezpieczenia ekranu i inne: 1.484 poz. – 6.500 zł.
  4. Wyposażenie, drobny sprzęt (lampy, drukarki, wentylatory, zasilacze UPS, grzejniki, inne): 86 poz. – 6.500 zł.
  5. Dziecięce (zabawki, ubranka dziecięce, gry, foteliki samochodowe, inne): 65 poz. – 1.250 zł.
  6. Regały, meble biurowe (biurka, fotele, inne): 36 poz. – 3.500 zł.
  7. Fotograficzne (lampy, softbox-y, statywy, inne): 13 poz. – 3.000 zł.
  8. Zegarki, smartwach, opaski sportowe: 26 poz. – 4.750 zł.
  9. Artykuły samochodowe (części, kamery, łańcuchy): 5 poz. – 650 zł.

UWAGA: Podane ceny są cenami brutto – zawierają 23% podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje, zestawienia ze
zdjęciami oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w kancelarii
syndyka oraz pod numerem tel. (
502742330).

Oferty zawierające cenę brutto
należy składać na adres e-mail oraz do kancelarii syndyka na adres:
syndyk masy upadłości OUTKOM Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511
Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl
. Dopuszcza się złożenie oferty zarówno na
poszczególne pozycje, jak i na całość.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu
zaakceptowania warunków przez syndyka. W przypadku braku akceptacji oferty
przez sędziego-komisarza syndyk niezwłocznie dokona zwrotu środków oferentowi.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu
7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka
– miejsce oględzin/odbioru: Konikowo 63, gm.
Świeszyno (woj. zachodniopomorskie)
. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem
transakcji będzie umowa faktura lub paragon.

 

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie
oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz
ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent
zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie
wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz
zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu
nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu
technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do
procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do
unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia
bez podania przyczyny.

UWAGA: oferta wybrana przez syndyka musi zostać zaakceptowana
przez sędziego-komisarza przedmiotowego postępowania upadłościowego od czego
syndyk uzależnia związanie z ofertą.