POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Lulewiczkach

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – VACKU-PLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Lulewiczkach

W dniu 30 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki VACKU-PLAST Sp. z o.o. w Lulewiczkach 3 (78-200 Białogard) obejmującą likwidację majątku dłużnika.

W związku z powyższym osoby zainteresowane zakupem maszyn, urządzeń, surowców do produkcji oraz gotowych produktów upadłej spółki proszeni są o kontakt z syndykiem

pod numerem telefonu: 502 742 330
e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl