POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Piotr Chrzczonowicz w upadłości likwidacyjnej

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Piotr Chrzczonowicz w upadłości likwidacyjnej

W dniu 16 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej:

Piotr Chrzczonowicz, zam. w Koszalinie

obejmującą likwidację majątku upadłego.

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 5/15 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330

e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl