POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Sebastian Bujnowski w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – Sebastian Bujnowski w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie

W dniu 29 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej:

Bebastian Bujnowski, zam. w Koszalinie

obejmującą likwidację majątku upadłego.

Syndykiem wyznaczono Bogumiła Gołąbka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą VII GUp 36/15 „of”

Informacje pod numerem telefonu: 502 742 330

e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl