SPRZEDANE – Syndyk sprzeda po obniżonej cenie – Pionowe Centrum Obróbcze Dyna 4122LC, rok produkcji 2008

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Renaty Rakowskiej

Sprzeda z wolnej ręki

Pionowe Centrum Obróbcze Dyna 4122LC, rok produkcji 2008

zgodnie z warunkami sprzedaży

 

URZĄDZENIE UŻYWANE I USZKODZONE – Stwierdzono braki w wyposażeniu maszyny:

 1. imadło hydrauliczne rozmiar 200.
 2. imadła maszynowe ręczne 3 szt. rozmiar 250 mm.
 3. oprawki frezerskie na chwyt BT40 – są tylko dwie
 4. uchwyt do wymiany narzędzi w oprawkach (niebieski)
 5. wytaczadła
 6. szafy na oprawki z takimi niebieskimi i czerwonymi gniazdami.
 7. brak przewodów wodnych do emulsji
 8. brak zasilacza
 9. czujnik do ustawiania wysokości narzędzia
 10. przewody powietrza

Porozwalane: osłony ,drzwi, pojemnik na chłodziwo.

Uszkodzona i porozbierana instalacja elektryczna. Do uruchomienia potrzebny będzie zasilacz i czujnik do ustawiania wysokości narzędzia.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (502742330). UWAGA: możliwość konsultacji w zakresie stanu maszyny z operatorem.

CENA: 30.000 ZŁOTYCH.

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Renaty Rakowskiej, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka.

Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka – miejsce oględzin/odbioru: Szczecinek, Aleja Armii Krajowej 78 (woj. zachodniopomorskie). Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

 

PODSTAWOWE WARUNKI:

 1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
 2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
 3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
 4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
 5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.