SPRZEDANE – Syndyk sprzeda Samochód osobowy Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Agnieszki Iwańczyk

8sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości pojazd

Cena: 4.000 zł, 3.700 zł

Samochód osobowy Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, nr rej. ZKL 17841, nr VIN: VF7CHRHYB39109400. Data pierwszej rejestracji: 18.01.2020) przebieg około 269 tys. km – UŻYWANY – odbiór osobisty w Kołobrzegu.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w kancelarii syndyka oraz pod numerem tel. 502742330.

Oferty zawierające cenę brutto należy składać na adres e-mail oraz do biura syndyka na adres: syndyk masy upadłości Agnieszki Iwańczyk, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, 75-511 Koszalin lub e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl.

Syndyk rozpatruje oferty na bieżąco.

Płatność za ruchomość powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

OPIS STANU TECHNICZNEGO: bieżąco użytkowany, przegląd techniczny ważny do 24 kwietnia 2021 r., polisa OC ważna do 21 lutego 2021r.

PODSTAWOWE WARUNKI:

  1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.
  2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
  3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
  4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.
  5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

https://www.olx.pl/oferta/syndyk-sprzeda-samochod-osobowy-citroen-xsara-picasso-2-0-hdi-CID5-IDGMmSC.html